Powered by Blogger.

Thursday, August 30, 2018

คู่มือครูเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข

August 30, 2018
คู่มือครู  ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข ผศ.  นพ.  พนม  เกตุมาน  สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ภาควิชาจิตเว...

Monday, May 28, 2018

ก่อนวันวิสาขบูชา

May 28, 2018
เช้าวันนี้ด้วยความวุ่นวายพายตะกร้า ทำให้ไปโรงเรียนได้ช้ากว่าปกติเล็กน้อย ขับรถมอเตอร์ไซด์คันเก่า คันเต่า ไม่แรง แต่ไปถึง เดินทางไปโรงเรี...

Sunday, May 20, 2018

แจ้งความเอกสารหาย

May 20, 2018
เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2560 ได้เข้าร่วมการอบรมคูปองครูของบริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับหัวข้อ BBL ที่โรงแรมที่จังหวัด ยโ...

Comment