วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

ถ่ายบัตรประชาชน ครั้งแรกอายุ 7 ขวบ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

  
  มีโอกาสได้พาลูกสาวไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เพราะว่าอายุครบ 7 ปีแล้ว ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้บุคคลที่มีอายุ 7 ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อจะได้เป็นเอกสารหลักฐานในการใช้งานต่างๆ เช่น ใช้ในการยืนยันตัวตนลงแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ใช้ในการสมัครสอบ หรือเป็นบัตรใช้แทนบัตรประจำตัวนักเรียนในการเข้าสอบ ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดสอบหรือ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสอบ
เมื่ออายุครบ 7 ปีแล้วเป็นครั้งแรกที่จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะมีบัตรประชาชนได้ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์  สมัยที่ผมถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกนี่ ตื่นเต้นมากๆ เพราะเมื่อก่อนการถ่ายบัตรประชาชนจะไม่ได้บัตรมาเลย เหมือนกับในตอนนี้ แต่จะได้เอกสารใบสีเหลืองๆ ซึ่งเรียกว่าใบเหลือง ซึ่งมีสามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้แต่จะไม่มีรูป เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องลุ้นก็คือว่า รูปในบัตรประชาชนหน้าตาจะเป็นอย่างไรหนอ หลายท่านก็คงทราบดีว่ากล้องสมัยก่อนนี่ รูปที่ออกมานี่เหมือนตัวจริงขนาดไหน
    ถ้าในกรณีที่อายุครบ 7 ปี แล้วเรามีเวลาเตรียมตัวไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนได้กี่วัน จึงไม่ถูกปรับ
คำตอบคือ เรามีเวลาเตรียมตัวไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกได้ไม่เกิน 60 วัน ถ้าเลย 60 วันนับตั้งแต่วันครบอายุ 7 ปีบริบูรณ์ จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม
   1. ใบเกิดฉบับจริง
   2. บัตรประจำตัวผู้ปกครอง (พ่อ หรือแม่ก็ได้) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
ขั้นตอนการขอมีบัตร
   1. เตรียมเอกสารข้างต้นให้เรียบร้อย(ใบเกิดฉบับจริง และบัตรประจำตัวผู้ปกครอง)
   2. รับบัตรคิว
   3. รอเรียก
   4. สแกนลายนิ้วมือ นิ้วหัวแม่มือซ้ายและนิ้วหัวแม่มือขวา (กรอกข้อมูลชื่อ ภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่จะถาม)
   5. ลงลายมือในใบคำขอมีบัตร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะปริ๊นออกมาให้ ในขั้นตอนนี้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่
   6. ดำเนินการถ่ายรูป
   7. รอพิมพ์บัตรประชาชน
   8. เจ้าหน้าที่จะให้สแกนลายนิ้วมือ นิ้วชี้ทั้ง 2 ข้าง เพื่อนำข้อมูลลงในชิบสมาร์ทการ์ด
   9. รับบัตร เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ  ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถ่ายบัตรครั้งแรก เว้นแต่ว่าจะซื้อซองใส่บัตรประชาชนราคา 10 บาท
   เล่าจากประสบการณ์ตรง อาจมีความแตกต่างบ้างบางท้องที่ ใช้เวลาไม่นานเนื่องจากว่าท้องที่ที่ผมอยู่ไม่ค่อยมีคนไปติดต่อถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จริงเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว เพราะว่าเจ้าหน้าที่ว่างพอดี
เป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังทางคอมเม้นได้นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Comment