วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระจันทร์สีเลือดในวันลอยกระทง 2565

 จันทรุปราคาเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้บ่อยกว่าสุริยุปราคา แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างเหลือเชื่อ และในวันลอยกระทงในปี 2565 นี้ก็จะมีปรากฎการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวง 

หรือเรียกชื่อแบบง่ายๆว่า "กบกินเดือน" หรือ "ราหูอมจันทร์" และอาจะเรียกว่า "จันทคราส" หรือ "พระจันทร์สีเลือด" ก็ได้ โดยจะเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยของเรา

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 17.44 - 18.41 น. กินเวลาทั้งสิ้น 57 นาที

เราสามารถมองปรากฎการณ์นี้ได้ด้วยตาเปล่า แต่ถ้าใช้กล้องส่องทางไกลหรือกล้องโทรทรรศน์ก็จะสามารถรับชมปรากฎการณ์จันทรุปราคานี้ได้ชัดเจนมากขึ้น

จันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกันตามลำดับ โลกจะบังแสงของดวงอาทิตย์ทำให้เงาของโลกตกไปยังดวงจันทร์ทั้งดวงทำให้เกิดจันทรุปราคาแบบเต็มดวง 

เราสามารถมองปรากฎการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวงได้อย่างปลอดภัยด้วยตาเปล่า และที่เรามองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงในการเกิดจันทรุปราคาก็เนื่องจากปรากฎการณ์ที่เรียกว่า "การกระเจิงของแสง"

โดยแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์ต้องผ่านชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้แสงที่มีความถี่สูงซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกได้ มีเพียงแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นยาวสามารถส่องทะลุผ่าน

ชั้นบรรยากาศของโลกก่อนที่จะไปกระทบกับดวงจันทร์ ทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงหรือสีส้มไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Comment