วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การเดินทางกับยางรถ

 การเดินทาง

การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยแต่ละคนจะมีเหตุผลในการเดินทางที่หลากหลายแล้วแต่ภาระและหน้าที่ของแต่ละคน เช่น เดินทางไปทำงาน เดินทางไปเที่ยว เดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้อง ฯลฯ การเลือกใช้พาหนะในการเดินทางขึ้นอยู่กับระยะทางและความต้องการความสะดวกสบายของผู้เดินทาง บางคนเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัว บางคนเลือกใช้จักรยาน หรือจักรยานยนต์ บางคนอาจเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะ หรือแม้แต่เดิน แต่ทุกการเดินทางก็มุ่งสู่จุดเป้าหมายทั้งสิ้น แม้แต่การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว ก็ยังต้องมีจุดที่ต้องการไปถึง และการเดินทางเพื่อไปสู่เป้าหมายนี่เอง ทำให้เราหลงลืมที่จะชื่นชมสิ่งที่ได้ผ่านใน ระหว่างที่กำลังเดินทาง เพราะคิดว่าถ้ามัวชื่นชมสิ่งที่อยู่ระหว่างทางก็จะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ช้าลง หรือคิดเพียงว่าทำอย่างไรให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วที่สุด
ในการเดินทางครั้งต่อไป ลองชื่นชมสิ่งที่อยู่ระหว่างทางบ้างแม้อาจเสียเวลา แต่อย่างน้อยก็ทำให้การเดินทางนี้คุ้มค่าและน่าจดจำ
ยางนอกเวฟ 100 คู่การเดินทางเริ่มสึกจนเกือบโล้นแล้ว จากการใช้งานมาเป็นเวลา 2 ปี ได้เวลาเปลี่ยนแล้วหล่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Comment