วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

เพื่อนครู พบ ผอ.เขต สพป.ศก.2

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นี้เป็นกำหนดนัดหมายเข้ารับฟัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 พบครู ซึ่งเป็นพบปะเพื่อรับฟังนโยบายจาก ผอ.เขต โดยจัดการอบรมเป็นระยะเวลา 6 วัน การเข้ารับฟังก็แบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายโดยกำหนดให้วันละ 3 กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายที่ 6 คง แคน คำ กับอีก 2 กลุ่มเครือข่ายในอ.ราษีไศล ก็ได้เข้ารับฟังนโยบายในครั้งนี้ด้วย  รวมจำนวนครูทั้งสิ้นแล้วประมาณ 230 คน ซึ่งก็เป็นปริมาณที่พอดี สำหรับห้องประชุมเขต
จากที่ได้ไปรับฟังมาในครั้งนี้ก็พอสรุปคร่าวๆ คือการเน้นที่นักเรียน และเน้นการอ่านออกเขียนได้ เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม ใช้ระยะเวลาในการรปฟังประมาณ 3 ชั่วโมง
และมีการเสริมเรื่องการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ เพิ่มเติมอีก 30 นาที วันนี้เลยได้รับประทานอาหารเที่ยงเกือบบ่ายโมง แล้วก็กลับมาจัดสถานที่เพื่อเตรียมรับการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ในช่วงปลายปีการศึกษา

Comment