วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

การศึกษาคือการสร้างอนาคตที่ดี


 อนาคตเป็นสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังจะให้เป็นสิ่งที่ดี เพราะอนาคตที่ดี แสดงว่าเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน การที่จะมีอนาคตที่ดีได้นั้นจะต้องเตรียมพร้อมก่อนหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ด้วยเหตุที่ว่าทุกอย่างถ้าตัวเหตุและปัจจัยดีแล้ว ผลที่เกิดขึ้นก็ต้องดีด้วย แต่ถ้าเหตุและปัจจัยแย่แล้ว ผลที่ตามมาก็ไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นได้เลย มันก็คงต้องแย่ตามเหตุ ตามปัจจัยที่เกิดตั้งแต่ต้น แต่ก็มีบางครั้งที่เหตุปัจจัยดูเหมือนว่า จะดีมาตั้งแต่ต้น แต่ทำไมผลลัพธ์หรือผลที่ได้ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยตั้งแต่แรก  หรือบางครั้งเหตุปัจจัยที่เริ่มอาจดูแย่ แต่ทำไมผลที่ได้ถึงกลับเป็นผลดีขึ้นมาได้ อย่างนี้เป็นต้น เช่น การทดลองของนักวิทยาศาสตร์บางท่านที่เกิดความผิดพลาดจากที่คาดหวังไว้ แต่กลับค้นพบสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ขึ้นมา โดยของยกตัวอย่าง กู็ดเยียร์ ชื่อเหมือนยางรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง เขาพยายามที่จะหาวิธีการทำให้ยางพาราแข็งตัว เพื่อใช้ทำยางรถยนต์ แต่เขาได้พยายามค้นคว้าทดลองหลายรอบหลายวิธี แต่ก็ไม่พบวิธีที่ดี สุดท้ายอุบัติเหตุจากการเลินเล่อ ของเขาได้ทำ กำมะถัน ตกลงไปในน้ำยางพารา กลับกลายเป็นว่ายางพาราเกิดการแข็งตัว เขาสังเกตเห็นดังนั้น จึงนำมาใช้ประโยชน์ เห็นไหมละครับ ว่าบางทีความผิดพลาดก็ช่วยทำให้ค้นพบได้เหมือนกัน อาจจะดูเหมือนว่า เหตุไม่ดี แต่กลับกลายว่า ผลดีขึ้นมา
    อนาคตที่ดีนั้นสร้างได้อย่างไร เรามักจะได้ยินคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนแก่คนเฒ่าบอกให้เราตั้งใจเรียนตั้งแต่ตัวเล็ก เวลาท่านให้พรในโอกาสสำคัญต่างๆ ก็จะบอกว่า ตั้งใจเรียนนะ เป็นเด็กดี  นั่นแสดงว่าการเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่า อาบน้ำร้อนมาก่อนเราบอกเช่นนั้น  แสดงว่าการเรียนนี่เป็นตัวที่สร้างอนาคตที่ดีให้กับเราได้  นอกจากผู้ใหญ่ที่เรารู้จักบอกว่าการเรียนนั้นดีแล้ว  รัฐบาลซึ่งเป็นผู้นำประเทศก็ยัง มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา เอางบประมาณไปลงทุนเกี่ยวกับการศึกษา โดยจัดให้มีการศึกษาฟรี 12 ปี โดยไม่่มีค่าใช้จ่าย แถมยังแจกชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ สมุดหนังสือ ให้ฟรีๆด้วย

   "ถ้าเราให้ปลาแก่เขา เขาก็มีปลากินแค่วันนั้น 

     ถ้าเราสอนวิธีจับปลาแก่เขา เขาก็มีปลากินไปตลอด"

     มีเรื่องราวที่เล่าตามที่เคยได้ฟังกันมา เขาบอกว่า ถ้าเราให้ปลาแก่เขา เขาก็จะมีปลากินได้แค่มื้อนั้น หรือแค่วันนั้นวันเดียว แต่ถ้าเราสอนวิธีการหาปลาให้กับเขา เขาก็จะมีปลากินไปตลอด  การสอนนี่ก็คือการให้การศึกษา
    ถ้าเป็นแบบนี้การศึกษาก็สร้างอนาคตที่ดีได้จริงๆ เพราะไม่ว่าใครๆ ก็สนับสนุนเรื่องของการศึกษา  เหตุว่าการศึกษาดี ก็น่าจะสร้างอนาคตที่ดีได้ด้วย  มาถึงตรงนี้แล้วเราก็คงเคยเห็นตัวอย่างในชีวิตจริงๆ แล้ว ว่า บางครอบครัว เป็นครอบครัวชาวนา ค่อนข้างยากจน พอมีลูกเรียนหนังสือ แล้วได้เข้ารับราชการ ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ก็กลับดีขึ้นมา ยิ่งถ้าครอบครัวไหนมีคนในครอบครัวเรียนจบ หลายคน ครอบครัวนั้นก็จะมีฐานะที่ดีขึ้น นี่ก็แสดงว่าการศึกษายกฐานะของคนในครอบครัวได้
    ในช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมตัวที่จะจบช่วงชั้น จบการศึกษาของเด็กๆ ที่เป็นนักเรียนนักศึกษา เด็กน้อยน้องๆปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล ก็พร้อมที่จะเข้าสู่ระดับอนุบาล น้องอนุบาลก็จะเข้าชั้นป.1  น้องๆป.6  ก็จะเข้าเรี่ยนต่อในระดับมัธยมต้น  นักเรียนม.ต้น ก็จะเข้าม.ปลาย หรือไปสู่สายอาชีพ  ม.6 ก็จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัย  เรียกว่า เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของ คนที่จะจบในแต่ละช่วงชั้นกันเลยทีเดียว
   สิ่งที่ทุกคนที่จะจบและต้องทำก็คือ การเลือก การเลือกนี้ก็จะมีทางให้เลือกหลากหลายทาง นอกจากเลือกสถาบันที่จะเรียนต่อแล้ว ยังต้องเลือกสาขา หรือสายที่จะเรียน หรือว่าเลือกที่จะหยุด  แต่น้อง ป.6 ไม่มีสิทธิ์หยุด ครับ เพราะว่าต้อง พ้นการเรียนภาคบังคับเสียก่อน คือม.3 แล้วค่อยเลือกว่าจะหยุด หรือจะต่อ
   ถ้าในความคิดเห็นของผู้เขียนแล้ว อย่างน้อยคนทุกคนในประเทศไทยควรได้เรียนถึงระดับอุดมศึกษา หรือ ได้วุฒิในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพราะ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าคนที่คนที่จบเพียงการศึกษาภาคบังคับ  แต่คิดอีกทางหนึ่งการศึกษาหรือการอยู่ในระบบการศึกษาเป็นการบ่มเพาะวัยวุฒิ คุณวุฒิ ให้พร้อมที่จะออกไปทำงานเผชิญกับสังคมภายนอก เพราะคนที่จบระดับป.ตรี อายุก็เรียกว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว น่าจะดีกว่า จบม.ต้นซึ่งอายุ ประมาณ 16 ปี ถ้าออกไปทำงานเลย วุฒิภาวะอาจจะยังไม่พร้อม  แต่เมื่ออายุมากขึ้นวัยวุฒิก็มากขึ้นการตัดสินใจต่างๆก็แตกต่างออกไป
     แม้หลายคนที่มีอนาคตที่ดีจากการศึกษา แต่ก็มีหลายคนที่มีอนาคตที่ดีได้เช่นกัน แม้จะเรียนไม่สูงหรือเรียนไม่จบ ตัวอย่างก็มีให้เราได้เห็นอยู่มาก  ล้วนแล้วแต่เป็นคนดัง มีชื่อเสียงทั้งนั้น  ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ ไม่เรียนก็ได้ใช่ไหม  คิดว่า ใช่ ถ้า คุณพบหนทางของคุณแล้ว จริงๆ คุณไม่เรียนก็ได้  คนที่ประสบความสำเร็จที่เรียนไม่จบ คือเขาค้นพบหนทางของเขา ทางที่เขาสามารถมีอนาคตที่ดีได้  แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ทักษะ หรือเก่งด้านใดๆ อย่างเด่นชัด ผมคิดว่า  "เรียนสร้างอนาคตที่ดีกว่า ได้อย่างแน่นอน"
   

Comment