Wednesday, May 9, 2018

ต่อใบขับขี่เมื่อใบขับขี่เก่าได้หมดอายุลง

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ในกรณีที่ใบขับขี่เก่าหมดอายุ จะต้องต่อใบขับขี่หลังจากที่ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี ถ้าเกิน 1 ปีจะต้องดำเนินการสอบใบขับขี่ใหม่ทั้งหมด ขั้นตอนก็จะเหมือนกับคนที่ยังไม่มีใบขับขี่
  เราสามารถต่อใบขับขี่ได้ก่อนกำหนดใบขับขี่หมดอายุได้ดังนี้
กรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวที่มีอายุ 1 ปี หรือในปัจจุบันชั่วคราวมีอายุ 2 สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 60 วัน จะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี
      กรณีที่มีใบอนุญาตขับรถแบบ 5 ปี สามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน จะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี เหมือนเดิม
จะเล่าในกรณีต่อจาก 5 ปี เป็น 5 ปี

Comment