วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แจ้งความเอกสารหาย


เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2560 ได้เข้าร่วมการอบรมคูปองครูของบริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับหัวข้อ BBL ที่โรงแรมที่จังหวัด ยโสธร เป็นเวลา 1 วัน ค่าเข้าอบรมจำนวน 1500 บาท
เมื่อดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นแล้วก็ ทำเรื่องเบิกเงินจากต้นสังกัดคือ สพป.เขต  แต่ว่าใบเสร็จที่ได้รับและนำไปเบิกนั้นเป็น ฉบับสำเนา (ถ่ายเอกสาร) ที่ได้รับจากบริษัท เมื่อทำเรื่องเบิกจ่าย ก็คิดว่าเรียบร้อยแล้ว
หลังจากทำเรื่องเบิกจ่าย ก็มีจดหมาย ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงส่งมาให้ทางไปรณีย์ เราก็คิดว่า คงไม่ได้ใช้แล้วครับ  ก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่ไหน ก็ไม่รู้
จนเวลาผ่านไป ถึงเดือน เมษายน 2561 ก็ได้รับแจ้งจากทางเขตว่า ให้แนบใบแจ้งความด้วย เพราะว่า ใบเสร็จรับเงินเป็นสำเนา  หรือถ้ามีฉบับจริง ก็ส่งมาให้  เวลาผ่านมานานพอสมควร ก็เลยไปค้นหาใบเสร็จ ปรากฎว่าดวงไม่ดี หาไม่เจอซะงั้น เลยได้ประสบการณ์แจ้งความสิครับ มาเล่าสู่กันฟัง เรื่อง แจ้งความเอกสารหาย
1.เดือนทางไปยังสน.ท้องที่ครับ
2.บัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย
3.ต้องมีสำเนาใบเสร็จ ใบเดิมด้วย เพราะว่า เจ้าพนักงานจะถาม เลขที่ เล่มที่

ทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดีครับ เท่านี้แหละ

Comment