วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

วิธีเปิดบัญชีธุรกิจกับ PayPal

 ในโพสต์นี้จะแนะนำวิธีการเปิดบัญชีธุรกิจเพื่อรับเงิน ซึ่งเหมาะกับร้านค้า ที่ต้องการรับเงินผ่านทาง PayPal จากแต่เดิมทาง PayPal สามารถรับเงินโดยใช้บัญชีส่วนตัวได้โดยตรง แต่ต่อไปในอนาคตบัญชีส่วนตัวจะใช้ได้เพียงเป็นบัญชีชำระค่าสินค้า ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีรับเงินได้ ตามเงื่อนไขของ PayPal ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งวิธีการเปิดบัญชีธุรกิจนั้น สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. ทะเบียนพานิชย์
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4.ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าโทรศัพท์ ของผู้เป็นเจ้าของบัญชี
5.หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ใน PayPal)
ขั้นตอนการการสมัคร

1.กดไปที่หน้าสมัครสมาชิก2. ระบุอีเมล์ที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบ


3. สร้างรหัสผ่าน


4. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร เช่น ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ให้ครบถ้วน
5. เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดที่ดำเนินการต่อ
จากนั้นทาง PayPal จะให้ส่งเอกสารเข้าไปเพื่อยืนยัน
หลักฐานของผู้จดทะเบียน(ถ่ายรูปแนบ)
  1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2 . หลักฐานยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต หรือ ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ ของเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานและที่อยู่ของธุรกิจ (ถ่ายรูปแนบ)
  1. ทะเบียนพานิชย์ 
  2. หลักฐานยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต หรือ ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ ของเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดจาก PayPal 

เมื่อส่งเอกสารด้วยการอัพโหลดครบถ้วนและถูกต้อง ก็รอการตรวจสอบจาก PayPal ประมาณ 3-4 วันทำการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Comment